Jak usprawnić pracę lekarza w gabinecie?

Współcześnie na barki lekarzy spadają obowiązki nie tylko związane z leczeniem pacjentów. Nowe rozporządzenia ministra zdrowia sprawiły, że od początku roku 2016 lekarze dodatkowo muszą również wypełniać dziesiątki stron dokumentacji medycznej. Praca ta zajmuje im praktycznie jeden dzień pracy tygodniowo. Łącząc to z obowiązkami takimi jak tworzenie kartotek czy diagnozowanie i zalecanie leczenia czy dodatkowych badań sprawia, że lekarze zaczynają narzekać na zmęczenie oraz zmniejszoną wydajność pracy. Na szczęście pojawiają się rozwiązania, które skutecznie mogą ułatwić wykonywanie codziennych obowiązków.
Programiści i informatycy od lat opracowywali produkt, którego celem byłoby ułatwienie codziennej pracy – mowa tu o oprogramowaniu dla lekarzy, które spełniało by rolę nie tylko podręcznej kartoteki, ale i terminarza spotkań, grafiku pracy i notatnika. Oprogramowanie dedykowane jest w szczególności dla tych specjalistów, którzy pracują w kilku placówkach, np. prywatnej praktyce lekarskiej, przychodni zdrowia, szpitalu, poradniach specjalistycznych. W takich przypadkach oprogramowanie pozwala na tworzenie osobnych zakładek dla każdego miejsca pracy i baz danych pacjentów.

Wyszukiwanie pacjentów, uzupełnianie danych

Podczas wizyty lekarskiej pacjent podaje swój numer PESEL – po nim najszybciej możliwe jest odszukanie danej kartoteki. Po wybraniu kartoteki przed lekarzem wyświetlają się podstawowe dane pacjenta oraz historia jego chorób, wszelkie skierowania, dodatkowe badania. Zadaniem lekarza jest zanotowanie o kolejnej wizycie oraz uwzględnienie informacji dotyczących stanu pacjenta, zalecanych świadczeń, przepisanych leków.
Rozwiązanie tego typu to dobra opcja dla lekarzy, którzy pracują głównie przy komputerze – oprogramowanie pozwala na zbieranie szerokiej bazy danych, jak również na szybkie wyszukiwanie niezbędnych informacji.

About the author

Related