Przekroczenie terminu płatności raty za OC/AC – co dalej?

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny musi być objęty podstawowym ubezpieczeniem OC. Kupno polisy dla znacznej części kierowców jest sporym wydatkiem. Popularnym rozwiązaniem mającym nieco obciążyć budżet jest rozbicie płatności na raty. Decydując się na takie rozwiązanie, należy pamiętać, aby w określonym terminie uregulować należność. Jakie następstwa ma przekroczenie terminu płatności za raty OC/AC?

Konsekwencje przekroczenia terminu płatności za raty OC/AC

Niemal każdy ubezpieczyciel daje swoim klientom możliwość rozłożenia składki za OC na raty. Płatność może być rozbita na 2, 3, 4, a czasami nawet 12 części. Czy brak uregulowania płatności za OC w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela oznacza brak ochrony ubezpieczeniowej?

W większości przypadków przekroczenie terminu płatności raty za OC/AC nie pociąga za sobą poważnych konsekwencji pod warunkiem, że należność zostanie zapłacona w późniejszym terminie. Sytuacja nieco się komplikuje, jeśli chcemy przedłużyć polisę, a składka za poprzednią, wygasającą polisę jest nieuregulowana.

Brak składki a wygaśnięcie polisy

Ubezpieczenie OC zawierane jest na 12 miesięcy. Po upływie ochrony należy wypowiedzieć umowę i podpisać nową, z innym ubezpieczycielem. Możesz również zrezygnować ze zmiany towarzystwa. Jeśli nie złożysz wypowiedzenia, dotychczasowa umowa automatycznie się przedłuży. Jeśli jednak zalegasz z płatnością którejś z rat, taka polisa może nie ulec przedłużeniu. Jeśli nie opłacisz raty, a ubezpieczyciel rozwiąże naszą umowę OC/AC, nie będziesz mógł dochodzić odszkodowania w przypadku kolizji. Ponadto, użytkowanie nieubezpieczonego samochodu wiąże się z poważnymi karami finansowymi.