Produkcja przemysłowa

Rozwój przemysłu, oraz wysokie wyspecjalizowanie się wielu branż, wymaga wykorzystania specjalistycznych urządzeń. Dotyczy to w dużej mierze zakładów przemysłowych, które potrzebują przesyłać na większe odległości ciecze. Utrzymanie odpowiedniej wydajności przesyłanego materiału jest niezbędne, aby funkcjonowała ciągłość produkcyjna. Zapewnić ją mogą pompy przemysłowe.

Rodzaje pomp

Podstawowy podział pomp wynika z zastosowania technicznego rozwiązania. Stosując to kryterium można wyróżnić pompy typu wirowego, oraz pompy typu wyporowego.

Działanie pomp wirowych oparte jest na funkcjonowaniu elementu wirującego wewnątrz pompy. W połączeniu z silnikiem wytwarza on podciśnienie niezbędne do działania urządzenia. Pompy wyporowe działają na podobnej zasadzie, tylko elementem wywołującym podciśnienie jest ślimak, tłok lub nurnik. Budowa pomp jest uzależniona od tego do przesyłania jakich cieczy są dedykowane. Inna zastosowana budowa jest do cieczy lepkich, inna do cieczy ciężkich.

Do czego służą pompy przemysłowe

Jak już zostało wspomniane pompy przemysłowe służą do przesyłania cieczy na dalsze odległości. W zależności od budowy dostosowane są do dostarczania i dystrybucji wody, oczyszczania gazów, usuwania zgorzelin i oczyszczania ścieków. Umożliwiają pompowanie ścieków, a także uczestniczą w procesie uzdatniania wody.

Szczególnym rodzajem pomp przemysłowych są pompy zębate, wykorzystywane w wielu dziedzinach przemysłu. Znajdują zastosowanie przy tłoczeniu cieczy zawierających rozpuszczalniki i ciecze wysokotemperaturowe. Dzięki temu wykorzystywane są w przemyśle lakierniczym, naftowym, celulozowym, ale też przy produkcji farb i lakierów.

Produkcja spożywcza

Inną kategorią pomp przemysłowych, są pompy wykorzystywane w produkcji spożywczej. Wiele firm w swej ofercie posiada pompy dedykowane do dystrybucji tego typu materiałów. Stosuje się je do przesyłania zarówno mleka, soków, brzeczki piwnej, jak też pompy do ługu, kwasu.

Pompy przemysłowe to urządzenia, których użyteczności nie da się przecenić. Znajdują zastosowanie niemal w każdej dziedzinie przemysłu, wydatnie usprawniając cykl produkcyjny.

Pompy przemysłowe znajdziesz na stronie http://pompyprzemyslowe.co.pl/.

About the author

Related