Notariusz – kiedy możemy potrzebować jego pomocy?

Czasami okazuje się, że aby móc przeprowadzić jakąś ważną operację, musimy udać się do biura notarialnego. Zadaniem osoby, która jest tam zatrudniona jest sporządzanie aktów prawnych z jednoczesnym dbaniem o interesy obu stron związanych z danym przedsięwzięciem.

Czynności, jakie wykonuje notariusz regulowane są przez prawo o notariacie

To właśnie ten dokument pozwala jednoznacznie stwierdzić, jakie obowiązkowi posiada notariusz i w jakich sprawach można się do niego zwracać. Powala to jednoznacznie stwierdzić, jaki zakres obowiązków posiada taki urzędnik. Szeroko pojęte sporządzanie aktów notarialnych to na przykład akty związane z dziedziczeniem, ale i faktem posiadania różnych rzeczy – majątku, nieruchomości, działki, mieszkania. Tego rodzaju poświadczenia mogą okazać się niezbędne podczas dokonywania późniejszych operacji, np. sprzedaży, wymiany, darowizny, a nawet podziału posiadanego majątku.

Osoba ta może też przygotowywać i poświadczać za prawdziwe różnego rodzaju oświadczenia, ale i protokoły. Zajmuje się też sporządzaniem czeków oraz weksli, a także rozmaitych wypisów, wpisów oraz wyciągów dokumentów.

U notariusza mogą być również przechowywane różne dokumenty

Urzędnik ten również przyjmuje na przechowanie dokumenty różnego rodzaju, papiery wartościowe, akty prawne, a nawet pieniądze. Można mu powierzyć tego rodzaju rzeczy, które są dla nas ważne ze względu na fakt, że jest to osoba zaufania publicznego. Oznacza to, że powinniśmy mieć do takiego urzędnika zaufanie także i w takich kwestiach.

Finalnie wydany akt prawny ma moc urzędową, a za przeprowadzane przez siebie czynności nalicza się taksę notarialną. Korzystanie z takich usług nie jest więc darmowe, a niestety niejednokrotnie nie ma innego wyjścia, jak tylko udanie się do notariatu. Udając się do notariusza w jakiejkolwiek sprawie warto też wiedzieć, że zostały już odgórnie ustalone maksymalne stawki, jakich notariusz może żądać za konkretne czynności prawne. O ile może on samodzielnie rotować swoim cennikiem, nie ma możliwości, aby żądać więcej niż określa to Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Urzędnik ten może też zajmować się kwestiami, jakie wiążą się z rozmaitymi podatkami, np. z podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

About the author

Related