Dobre CV- kluczem do sukcesu

Przygotowanie dobrego CV jest jednym z nielicznych działań na rynku pracy, na które ma się całkowity wpływ. To właśnie ono w pierwszej kolejności decyduje czy będzie następny etap rekrutacji, w związku z tym musi optymalnie pokazać wszystkie umiejętności oraz cechy.

NAJPIERW PODSTAWOWE DANE

Jak napisać Profesjonalne CV powinno ono przede wszystkim zaczynać się od danych osobowych. Ważne jest, żeby pamiętać, iż obecnie nie ma konieczności podawania daty urodzenia czy stanu cywilnego. Wystarczy wymienić imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, a także telefon czy e-mail. Następną i zarazem kluczową częścią CV jest sam profil kandydata, który określa jego zawodowe cele oraz kluczowe umiejętności. Profil umożliwia zaprezentowanie mocnych stron od samego początku i co najważniejsze zachęcić pracodawcę do zaproszenia kandydata na rozmowę.

DOŚWIADCZENIE

Kolejna część CV to doświadczenie zawodowe, opisywane w kolejności od obecnego stanu do najstarszego- odwrotnej chronologicznie. Dlatego najwięcej miejsca należy poświęcić ostatniemu stanowisku w pracy zawodowej i dokładnie opisać zadania i obowiązki, które były wykonywane.

EDUKACJA i HOBBY

Następna sekcja to edukacja- ukończone wyższe uczelnie, studia podyplomowe, wykształcenie, a następnie podanie wszystkich ukończonych szkoleń, a także pozostałych umiejętności jak np. prawo jazdy kat.B, programy komputerowe czy znajomość języków obcych.
Wreszcie ostatnia, chociaż wcale nie najmniej ważna jest sekcja dotycząca hobby oraz zainteresowań, które niezwykle celnie charakteryzują one osobowość kandydata.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

Profesjonalne CV poza najważniejszymi informacjami i ładną szatą graficzną musi także być pozbawione błędów- i to nie tylko ortograficznych czy interpunkcyjnych, które w sposób oczywisty prowadzą do dyskwalifikacji takie CV a zarazem kandydata, lecz błędów formalnych.

KRÓTKO I NA TEMAT

Przede wszystkim nie może być za długie oraz zbyt „przegadane”- warto podsumować informacje w taki sposób, aby przekaz był jasny oraz zwięzły. Należy także unikać chaosu w podawaniu informacji– stosując się do powyższych wskazówek można mieć pewność, że informacje w CV będą prezentowane w spójnej, a także logicznej formie oraz kolejności.

ISTOTNE WIADOMOŚCI

W profesjonalnym CV należy podać przede wszystkim istotne informacje- życiorys nie musi zawierać wszystkich wiadomości o kandydacie, lecz tylko podsumowanie tych najważniejszych. Warto za to dołączyć na przykład referencje od innych pracodawców, pełną listę certyfikatów czy ukończonych szkoleń.

About the author

Related

ortodoncja katowice torby reklamowe z nadrukiem