Czym różni się pożyczka od kredytu?

Pożyczka i kredyt to określenia, która bardzo często używane są w mowie potocznej zamiennie. Jednak jeśli spojrzeć na nie z perspektywy finansów i przepisów prawa, szybko okazuje się, że to nie do końca to samo.

Pożyczka i kredyt – nawet umowa nie jest taka sama

Umowa kredytowa musi być zawsze zawarta na piśmie – i od tej reguły nie ma wyjątków. Natomiast umowa pożyczkowa w niektórych przypadkach może być zawarta w formie ustnej – tylko jeśli jej wartość nie przekracza 500 złotych.
Dodatkowo zasady rządzące sporządzaniem umów podlegają przepisom dwóch zupełnie różnych aktów prawnych. Umowę pożyczkową sporządza się zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, a zapisy umowy kredytowej reguluje ustawa o prawie bankowym.

Nie każdy może udzielać kredytu

Prawo do udzielania kredytów w Polsce posiadają tylko i wyłącznie banki. Pożyczki może udzielić nam każdy, a więc zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Udzielając pożyczki, nie zastrzega się celu, na który pieniądze mogą zostać przeznaczone. Kredyt natomiast zawsze musi być wykorzystany na konkretny i zapisany w umowie cel. Co więcej bank ma pełne prawo skontrolować, czy udzielony kredyt jest wydatkowany zgodnie z przeznaczeniem.
W ramach ciekawostki dodamy: pożyczka może być udzielana nieodpłatnie, kredytu bez wynagrodzenia natomiast nie można udzielić – w przeciwnym wypadku instytucja kredytująca złamałaby prawo.
Może też cię zainteresować: czyszczenie BIK.

About the author

Related

http://ngenuity.org/szkolenia-social-media-dla-studentow-kierunkow-marketingowych/ http://hamam-project.org http://eidola.org/mozliwosci-jakie-daje-facebook-szkolenia-dla-przedsiebiorcow/