Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Posiadacze samochodów muszą pamiętać o licznych formalnościach, zarówno podczas kupowania nowego lub używanego samochodu, jak i w trakcie jego użytkowania. Jednym z najważniejszych zagadnień jest ubezpieczenie OC, które trzeba wykupić. Obowiązek ten nakłada na posiadaczy pojazdów polskie prawo.

Dlaczego musimy kupić ubezpieczenie OC?

Zgodnie z polską literą prawa, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego (samochodu, motocykla), musi posiadać ważna polisę odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC pozwala na legalne poruszanie się po polskich drogach, a jego zadaniem jest ochrona interesów innych użytkowników drogi. Jeśli posiadacz polisy spowoduje wypadek, to wszelkie koszty naprawy innych samochodów pokrywa właśnie jego polisa (do pewnej kwoty). Brak ważnej polisy OC sprawia, że powodując kolizję, musimy zapłacić z własnej kieszeni, by naprawić wyrządzone szkody materialne. Ubezpieczenie OC jest sprawdzane podczas każdej kontroli drogowej – warto o tym pamiętać. Brak ważnej polisy skutkuje mandatami. Ubezpieczenie OC najczęściej oferowane jest na okres roku. Wraz ze zbliżającym się końcem polisy warto zadbać o zakup drugiej, by zachować ciągłość ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC i inne polisy

Czy ubezpieczenie OC to jedyna polisa, z której mogą korzystać właściciele pojazdów? Nie – jest to jedyna obowiązkowa polisa. Chcąc lepiej zadbać o własny samochód, warto sprawdzić ofertę AC. Jest to ubezpieczenie, które pozwala na ochronę własnego samochodu. Atutem AC jest możliwość określenia zakresu ochrony. Im szerszy pakiet ochronny, tym wyższa cena polisy. AC jest niezwykle przydatne w przypadku kolizji, wypadku, szkody całkowitej, ale też kradzieży pojazdu czy jego uszkodzenia podczas postoju na parkingu.