Już nie dadzą nowej pożyczki na spłatę starej

Zmiany na rynku pożyczkowym w Polsce zapoczątkowane przez ustawę antylichwiarską, doprowadziły do zakazu rolowania pożyczki.

Dotychczas niektóre parabanki udzielały kolejnej pożyczki na spłatę poprzedniej. W ocenie poprzedniego rządu prowadziło to nieuchronnie do zwiększenia długu konsumenta i sprzyjało wpędzaniu go w spiralę długu.W latach 2014 – 2015 powstał projekt ustawy antylichwiarskiej. Na mocy uchwalonego następnie aktu wprowadzono zmiany mające na celu wyeliminowanie wyżej wspomnianej praktyki instytucji pożyczkowych.

Zakaz rolowania długu

Obecnie parabanki nie udzielają już tym samym klientom kolejnej pożyczki, jeżeli pierwsza nie została spłacona. Stosowanie tego typu praktyk stało się w świetle obecnie obowiązujących przepisów mało opłacalne i ryzykowne. Kolejne udzielane pożyczki są uznawane za jedno zadłużenie, do którego stosuje się limit pozaodsetkowych kosztów kredytu określony w ustawie o kredycie konsumenckim.

Jak radzą sobie konsumenci?

Praktyka udzielania kolejnej pożyczki na spłatę wcześniejszego zadłużenia zaciągniętego w tej samej instytucji pożyczkowej była na krótką metę korzystna dla konsumentów. Umożliwiała przedłużenie terminu spłaty i uniknięcie opłat dodatkowych związanych z opóźnieniem. Niemniej, każda kolejna pożyczka zwiększała całkowitą kwotę zadłużenia sprzyjając spirali zadłużenia.

Obecnie nadal jest możliwe zaciąganie pożyczki na spłatę wcześniejszego zadłużenia, ale już w inny sposób. Konsument może skorzystać z oferty innej instytucji pożyczkowej. Szczególnie korzystne są propozycje chwilówek za 0 zł. Dzięki temu, nie zostaje powiększona kwota zadłużenia, bo z uzyskanych środków klient spłaca inne zadłużenie i nie ponosi kosztów związanych z odsetkami i prowizją. Niemniej, standardowe opłaty zostaną naliczone, jeżeli darmowa chwilówka nie zostanie spłacona w terminie. Aktualne oferty pożyczek za 0 zł prezentuje ten ranking darmowych chwilówek.

Weryfikacja pożyczkobiorcy

Instytucja pożyczkowa sprawdza wypłacalność pożyczkobiorcy sięgając po wiadomości na temat zaciągniętych pożyczek z baz danych biur informacji gospodarczych. Znajdują się tam informacje o niespłaconych ratach i niezapłaconych rachunkach. Nieuczciwi dłużnicy mogą mieć problem z uzyskaniem pożyczki, bo parabanki, które udzielają pożyczek nadmiernie zadłużonym osobom mogą spotkać się z zarzutem niewypełniania obowiązku weryfikacji zdolności kredytowej klienta. Z kolei nieprzestrzeganie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim może narazić je na postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego.

About the author

Related